Uovo Elegant Grancacao 73% 180g
€ 18,50
Uovo Elegant Lattenero 45% 180g
€ 18,50
Uovo Elegant Grancacao 73% 350g
€ 33,00
Uovo Elegant Lattenero 45% 350g
€ 33,00